Mijn manier van werken kent een eigen therapeutische stijl van counseling en coaching. 

Vaak krijg je in gesprekken met behandelaars veel informatie te verwerken, dit kost veel aandacht om te verwerken en op te slaan. Dat is jammer, want hiermee verlies je een groot deel aan effectiviteit. 

Om die reden werk ik na elke sessie een verslag uit waarin informatie, handvatten, inzichten en eventuele oefeningen worden beschreven. Deze ontvang je via de mail en kan je op je gemak inlezen.

De effecten van psychotherapie vanuit de mindfulness - cognitieve en gedragstherapie leveren ook nog eens een positieve bijdrage op het fysieke vlak. Dat is een geweldige win win situatie. Voor jou omdat er verder wordt gekeken dan je probleem/klacht en voor mij als behandelaar omdat ik je zowel op het mentale als fysiek vlak kan helpen.

Ben jij op zoek naar een therapeut die:

- Die effectief is

- Die zowel verbaal als non-verbaal ondersteunend en hartelijk aanwezig is

- Geen veroordeling kent 

- In staat is de aandacht te richten op knelpunten

- Het eigen waardensysteem kan loslaten

- Die in staat is om jou actief te betrekken in de therapie

- Breed georiënteerd is

- Kan aansturen en je actief  kan laten meewerken aan oplossingsmogelijkheden

- Die gepersonaliseerde therapie ontwerpt 

Scoor je op alle punten met je een ja, dan kunnen we de samenwerking aan gaan.  


Maak hier je afspraak.

E-mailen
Bellen
Map
Info