Aanbieding 

Wekelijkse massage behandeling.

Wetenschappelijk is bewezen dat een regelmatige massage goed voor je is. Het heeft een duurzaam en positief effect op je algehele gezondheid. Onderzoek toont aan dat er daadwerkelijk meetbare veranderingen plaatst vinden binnen het immuunsysteem, het endocriene systeem en de samenstelling van je bloed. De regelmaat verlaagt het cortisol en verhoogt het oxytocine. Het type massage bepaalt het effect. 

Conclusie

Wanneer je vaker een massage behandeling ondergaat heeft dat een ander effect dan wanneer je af en toe een massage krijgt. Zeer geschikt zowel bij therapeutische of blessure behandelingen als bij ontspannende massage behandelingen.

Aanbieding  

10 weekse massage behandelingen van 30 minuten voor € 175,-


* Voorwaarden aanbieding

1.      1 x per week wordt er 1 massage behandeling van 30 minuten ingepland. 10 weken aan 1 gesloten..

2.      Een totaalbedrag van € 175,- dient in 1 x te worden voldaan.

3.      Per  behandeling kan worden aangegeven welke massage techniek nodig is.

4.      Bij annulering van de afspraak wordt bij de volgende afspraak het eigenlijke tarief van € 30,-  gerekend en dient als een losse behandeling contant betaald te worden. Uitgezonderd bij ziek zijn of een andere uitzonderlijke situatie. 


Inplannen van afspraken; Praktijkoib@gmail.com


E-mailen
Bellen
Map
Info