Dit Is een laagdrempelige, praktische en effectieve vorm van online gesprekstherapie. Hier connect je op afstand.  Past perfect in deze tijd waarin we gemiddeld meer dan 30 uur per maand online zijn. “Het nieuwe werken” waarin plaats- en tijds onafhankelijkheid werken centraal staat. 

E-counseling connectst voordelen;
- Het is laagdrempelig
- Geschikt voor mensen die doof of minder mobiel zijn
- Het geeft meer regie en flexibiliteit over je eigen traject 
- Je ontvangt tips, handvatten en eventuele oefeningen
- Je boekt snelle resultaten.
- Je betaalt per E-Mail consult 
- Geen lange counseling reeks
- Contactfrequentie is flexibel
- Je ontvangt binnen 48 uur reactie

 Stappenplan;

1.      Je meld je aan via ecounselingconnects@gmail.com

2.     Er wordt een betaalverzoek aan je toe gestuurd  

3.     Je ontvangt een vragenformulier

4.     Het vragenformulier met eventuele aanvullingen wordt geanalyseerd, kernpunten worden eruit gehaald en verwerkt in een gepersonaliseerd verslag.

E counseling connects is een moderne en waardevolle aanvulling binnen de hulpverlening.

*Alle verstrekte informatie is afkomstig vanuit opleidingen, kennis en ervaring. Het dient niet ter vervanging van adviezen afkomstig van medische specialisten waaraan je verbonden bent. Hierin heb je je eigen verantwoordelijk en dien je eventueel contact op te nemen met je behandelend arts of GGZ-behandelaar.

Aanmelden  

 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info