Massage en Counseling praktijk O.I.B
        

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. 

1.1 Praktijk O.I.B kan binnen haar werkzaamheden niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen. De cliënt maakt bevindingen bespreekbaar met de behandelaar. 

1.2 Praktijk O.I.B zal er zorg voor dragen dat alle verstrekte informatie juist en volledig is.

1.3 Praktijk O.I.B behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van een behandeling of therapeutische sessies.

1.4 De cliënt verklaart de behandelaar op de hoogte te hebben gebracht van fysieke en of mentale klachten, gebruik van medicatie of andere bijzonderheden. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid zal de cliënt dit direct aan de behandelaar kenbaar maken.

1.5 De cliënt blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee enzovoort.

1.6 Tijdens de behandelingen dient men sieraden af te doen, geen overdadige parfum te dragen en een frisse hygiëne te handhaven.

1.7 Mobiele telefoons dienen tijdens de behandelingen en consulten uit te staan.

1.8 Door het invullen van het inschrijf / intake formulier verklaart de cliënt akkoord te gaan met de algemene voorwaarden alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben

1.9 Annulering voor consult, massage en andere behandelingen dienen 24 uur voor aanvang doorgegeven te worden door de cliënt. Verzuimde afspraken zullen in rekening worden gebracht en dient binnen 5 dagen te worden voldaan.

1.10 De behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij heeft verkregen.

1.11 Er wordt niet behandeld bij ziekten en/of ernstige huidproblemen van de cliënt.

1.12 Cliënt dient het volledige factuurbedrag binnen 7 dagen te hebben overgemaakt op; NL 91 INGB 0006 2567 25 ten name van Praktijk O.I.B onder vermelding van het factuur nummer en volledige naam.

1.13  De massage behandelingen kennen puur een therapeutische doel. Geen tantra/ sensuele/ intieme of erotische vorm.

1.14 Een cadeaubon is 1 jaar geldig.

 1.15 Tijdens counseling of massage behandelingen worden erotische of seksueel getinte hulpvragen niet beantwoord en uitgesloten. 

1.16 Binnen de praktijk worden de richtlijnen gevolgd die opgelegd zijn door de RIVM. Bezoekers van de praktijk dienen vooraf aan hun bezoek gezondheidsklachten aan de behandelaar door te geven. Bij twijfel door de behandelaar kan een consult of behandeling geannuleerd worden.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram