Massage en Counseling praktijk O.I.B
        

Praktijk is geopend van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 17.30 uur.

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.

Soms zijn we niet in de gelegenheid de telefoon op te nemen en krijg je het antwoordapparaat. Spreek je naam en telefoonnummer duidelijk in. We bellen je dan zo spoedig mogelijk terug. 

Afspraak maken voor; 

- Massage behandelingen 

- Cupping behandeling

-  Counseling

-

Betaling - er is in de praktijk geen pin mogelijkheid. Je ontvangt ter plaatse een betaalverzoek en deze dient ter plaatse ook te worden voldaan.

-

Annuleren afspraak -  een afspraak kan 24 uur van te voren worden geannuleerd of verplaatst worden via mail / sms of of telefonisch contact. Bij afzegging binnen 24 uur zal het volledige bedrag van het consult in rekening worden gebracht voor de gereserveerde tijd.

-

Ongecontracteerde zorg -  de praktijk heeft ervoor gekozen geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Hiermee valt de praktijk onder ongecontracteerde zorg en valt niet onder basis GGZ. Dit houdt in dat consulten niet worden vergoed. De gevraagde investering vanuit de verzekeraars staat niet meer in verhouding tot de dagvergoeding en maximale jaarvergoeding die zij aan hun klanten  doorberekenen.

Praktijk O.I.B is een praktijk die zich richt op jouw herstel en gezondheid en wil vanuit zelf gekozen opleidingen zich hierop kunnen richten. Daarom is het besluit gemaakt om niet langer mee te gaan in de nog strengere eisen die de verzekeraars en verenigingen opleggen aan therapeuten in het algemeen. Je kunt zonder verwijsbrief van je arts bij ons terecht.​

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram